Podsumowanie Warsztatów Przyszłości Wasilkowa

W dniach 27-28 maja w Gimnazjum w Wasilkowie odbyły się Warsztaty Przyszłości Wasilkowa w ramach Projektu: „Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM WASILKOWA”.  Uczestniczyło w nim 61 mieszkańców.   

Moderatorki warsztatów rozpoczęły od przedstawienia celów spotkania:

•         poznanie wszystkich argumentów dotyczących przyszłego zagospodarowania Centrum Wasilkowa

•         zapoznanie się z wymogami prawa i opiniami ekspertów

•         zebranie opinii i pomysłów mieszkańców na zaprowadzenie ładu przestrzennego

•         wspólne wypracowanie rozwiązań wpływających na harmonijną strukturę obszaru

•         zaprojektowanie przestrzeni z uwzględnieniem walorów architektonicznych i urbanistycznych

Następnie głos zabrał planista, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pan Przemysłów Lipiński, który podkreślił, że istotny jest udział mieszkańców na wczesnym etapie tworzenia planu, a rolą mieszkańców jest stworzenie długofalowej wizji rozwoju obszaru Centrum Wasilkowa w taki sposób, aby odpowiadał ich potrzebom rozwojowym w długim okresie czasowym.

Dalszą część spotkania prowadził prof. Jerzy Uścinowicz. Na początku miała miejsce prezentacja zdjęć dawnego Wasilkowa, a także obrazujących stan współczesny. Następnie grupa wybrała się na spacer historyczny po ścisłym Centrum Wasilkowa. Oglądano stan obiektów, a także dyskutowano o możliwych przekształceniach tego obszaru w zakresie funkcji oraz rozwiązań, m.in. komunikacyjnych.

Po spacerze prof. Jerzy Uścinowicz pokazał możliwe rozwiązanie urbanistyczne, jakim jest zagospodarowanie rynku miejskiego w Wasilkowie.

W dalszej części spotkania miała miejsce część warsztatowa. Uczestnicy omawiali podstawowe wartości, jakie widzą w Centrum Wasilkowa. Są to m.in.: zieleń, cerkiew, kościół, budynki, skwer przy cerkwi, szkoła, miejsce rekreacyjne, ul. Białostocka (odnowiona), spokój, cisza, mniejszy ruch niż w Białymstoku, lodziarnia.

Kolejno w grupach pracowali nad listą rzeczy, która im się w Centrum miasta nie podoba, m.in. zaniedbane budynki, brak monitoringu, krótka ścieżka rowerowa, boisko gimnazjalne, kolor budynku banku, bezdomne, agresywne psy biegające po ciemnych uliczkach, brak świateł na przejściu dla pieszych przy gimnazjum, zbyt mało ławek, duży ruch samochodowy, brak obiektów gastronomicznych, stacja benzynowa (pozostałości), zaniedbany stadion, brak bieżni na boisku, brak miejsc dla rozwoju kultury, mało zieleni w Centrum.

Kolejno uczestnicy zostali podzieleni na 7 grup (gr. biała, zielona, fioletowa, czerwona, brązowa, żółta, niebieska) i pracowali nad pomysłami na zmiany na obszarze Centrum Wasilkowa. Analizowano potrzeby różnych grup społecznych – młodzieży, seniorów, pieszych, turystów, rowerzystów i innych.

Drugiego dnia warsztatów poszczególne grupy pracowały nad wyborem jednego z pomysłów i przygotowaniem prezentacji dla pozostałych uczestników.  

Ostatnim etapem warsztatów było głosowanie. Każdy uczestnik spotkania mógł oddać głos na wybrany przez siebie projekt, przy czym bez możliwości głosowania na projekt stworzony przez siebie.

Największe uznanie zyskał projekt grupy fioletowej złożonej z młodzieży Gimnazjum:

Zielona strefa przyszłości/grupa fioletowa

Zaplanowano zamknięcie fragmentu ul. Białostockiej. Obecne boisko przy gimnazjum powinno zostać odnowione i rozbudowane o bieżnię. Zaplanowano budowę ścieżki rowerowej i wprowadzenie dużej ilości  zieleni, fontanny , placu zabaw (nie takiego jak przy blokach), skate parku, ponieważ dużo młodzieży jeździ do Białegostoku by skorzystać z tej rozrywki)  , restauracji lub cukierni, a także tabliczek mówiących o historii Wasilkowa. Pojawił się pomysł usunięcia reklam. Zauważono potrzebę większej dbałości o mur wokół cerkwi a także wprowadzenie w tej okolicy większej ilości zieleni, ławek i czarnych koszy na śmieci.

 

 

Spotkanie zakończono podsumowaniem dotyczącym tego, co najbardziej podobało się uczestnikom i co wynoszą z dwudniowych warsztatów. Pojawiły się następujące głosy:

  1. Cenny jest fakt dyskutowania, wymiany opinii
  2. Budująca wysoka frekwencja, obecna młodzież i seniorzy, wielopokoleniowość
  3. Możliwość pokazania swojej wizji Wasilkowa
  4. Integracja międzypokoleniowa
  5. Nacisk na walory historyczne, możliwość połączenia różnych pomysłów
  6. Konsultacje są bardzo potrzebne, by poznać oczekiwania mieszkańców. Bardzo dobrze, że są organizowane.
  7. Zrozumiałam, że zmiany zależą od ciebie i ode mnie. Dobrze, że coś się dzieje.
  8. Teraz ważne jest bycie konsekwentnym w dążeniu do planów.
  9. Cieszy ilość i jakość pomysłów.
  10.  Cieszę się, że ktoś się liczy z moim zdaniem.

Zebrano również opinie za pomocą ankiety ewaluacyjnej. Na tym spotkanie zakończono.

Szerzej na temat warsztatów – Opr. Agnieszka Maszkowska>>

 W imieniu Burmistrza Wasilkowa serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów 

za udział i zaangażowanie w budowanie przyszłości Naszego Miasta.

www.konsultacjewasilkow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie