Oświata

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Wasilków>>

Publiczne szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy Wasilków 2016/ 17:

 1. Przedszkole Publiczne
 2. Szkoły Publiczne
 3. Punkty Przedszkolne
 4. Żłobki i kluby dziecięce

1. Przedszkole Publiczne

 • Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie:
  ul. Sienkiewicza 24, 16-010 Wasilków, tel. 085 718 55 01,
  wraz z Filią w Wasilkowie, ul. Polna 1/4c, tel. 085 718 52 25
  http://przedszkole.wasilkow.pl/

2. Szkoły publiczne

 • Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie: ul Polna 1/4a 16-010 Wasilków, tel. 085 718 54 98, http://spwasilkow.pl/
 • Szkoła Filialna w Jurowcach: ul. Wasilkowska 2, 16-010 Jurowce, tel. 085 743 63 27
 • Szkoła Filialna w Sochoniach: ul. Kościelna 1, 16-010 Sochonie, tel. 085 718 52 66
 • Szkoła Podstawowa nr. 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie: ul. A. Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków, tel. 085 718 52 63, http://www.sp1wasilkow.pl/
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach: ul. Supraślska 2, 16-010 Studzianki, tel. 085 718 46 31

3. Punkty przedszkolne

 • Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dom” w Jurowcach: ul. Wasilkowska 2, 16-010 Jurowce,
 • Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” w Studziankach: ul. Supraślska 2, 16-010 Studzianki,
 • Punkt Przedszkolny „Przedszkolak” w Sochoniach: ul Kościelna 1, 16-010 Sochonie.

 

4. Żłobki i kluby dziecięce

Lp. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Nazwa żłobka lub klubu dziecięcego Numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Numer REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego Liczba miejsc
w żłobku lub klubie dziecięcym
1 Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Wesołe Robaczki” M. Białozor, M. Chmielewska-Burak s.c. ul. Świerkowa 1/3
16-010 Wasilków
Niepubliczny Żłobek „Wesołe Robaczki” Oddział I 966-208-58-04 200710971 ul. Świerkowa 1/3
16-010 Wasilków
16
2 Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o.o. ul. Białostocka 106A lok. U1
15-680 Białystok
Żłobek HAPPY 542-32-39-389 200877139 ul. Białostocka 106A lok. U1
16-010 Wasilków
10
3 „MiniMontessori” Magdalena Tarasewicz ul. Białostocka 106 lok. U1
16-010 Wasilków
Niepubliczny Żłobek MiniMontessori 966-151-63-37 200746615 ul. Białostocka 106 lok. U1
16-010 Wasilków
40
4 Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Wesołe Robaczki” M. Białozor, M. Chmielewska-Burak s.c. ul. Świerkowa 1/3
16-010 Wasilków
Niepubliczny Żłobek „Wesołe Robaczki” Oddział II 966-208-58-04 200710971 ul. Białostocka 98
16-010 Wasilków
50
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie