Kontakt

  1. Gmina Wasilków
  2. Godziny Pracy
  3. Konta Bankowe
  4. W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Wasilkowa przyjmuje mieszkańców
  5. Kontakty e-mail

Gmina Wasilków

ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
NIP: 966-210-43-41
URZĄD MIEJSKI
w Wasilkowie

 

Telefon: 85 71-85-400

 Fax:  85 71-85-700
 e-mail:  kancelaria@wasilkow.pl
 REGON:  000530726

Godziny Pracy Urzędu

poniedziałek  7:30 – 15:30
 wtorek  8:00 – 16:00
 środa  7:30 – 15:30
 czwartek  7:30 – 15:30
 piątek  7:30 – 15:30
 sobota  nieczynne
 niedziela  nieczynne

Godziny Pracy Kasy

poniedziałek   8:00 – 14:00
 wtorek   8:30 – 15:00
 środa   8:00 – 14:00
 czwartek   8:00 – 14:00
 piątek   8:00 – 14:00
 sobota  nieczynne
 niedziela  nieczynne

 

Konta Bankowe

1. Konto wpłat należnych z tytułu:

podatków, gospodarki odpadami, opłat skarbowych,

oraz innych opłat:

89 1930 1624 2009 6800 2951 0001
2. Konto wpłat należnych z tytułu:

Opłaty za udostępnienie danych osobowych

32 1930 1624 2460 0414 0146 0001

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Wasilkowa przyjmuje mieszkańców

Poniedziałek: 15:00 – 16:00
Pozostałe dni tygodnia: Podczas obecności w Urzędzie

Kontakty e-mail

Burmistrz Wasilkowa:                   Mirosław Bielawski    burmistrz@wasilkow.pl
Zastępca Burmistrza:                     Piotr Bujwicki    vice@wasilkow.pl
Sekretarz Gminy:                           Zbigniew Tochwin    sekretarz@wasilkow.pl
Skarbnik Gminy:                           Anna Pochodin    skarbnik@wasilkow.pl
Przewodniczący Rady:                   Piotr Adam Półtorak    przewodniczacy@rada.wasilkow.pl
Obsługa Rady Miejskiej:                Anna Denkiewicz    a.denkiewicz@wasilkow.pl
Sprawy Organizacyjne:                 Sebastian Ptaszyński    s.ptaszynski@wasilkow.pl
Promocja Gminy:                          Jolanta Skowrońska    j.skowronska@wasilkow.pl
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie